Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zermelo zet regelmatig een nieuwe versie van het portal neer. Het kan zijn dat u even opnieuw moet inloggen voordat u de nieuwste versie te zien krijgt. Hieronder kunt u zien welke wijzigingen zijn aangebracht.

DatumAanpassingen

15-02-2017

1.11.1

Opgeloste problemen:

 • [Importeren] Contracten: begin- en einddatum worden bij import weer gecontroleerd
 • [Importeren] Contracten: synchroniseren werkt weer
 • [Leerlingen] Portal accepteert weer nieuwe leerlingen uit de desktop
 • [Roosters] Mededelingen: de selector voor roosterprojecten laat geen gearchiveerde projecten meer zien

10-05-2017

1.11.0

Zie Update Portal 1.11 en Desktop 3.8.1.
In deze versie vindt u onder andere een update van het scherm Lessenverdeling en de mogelijkheid om leerlingen een LWOO-indicatie te geven.

Verbeteringen:

 • [Formatie] Het scherm Lessenverdeling (details) laat nu informatie zien over de roostergroep
 • [Formatie] Kijkrechten voor de formatie-overzichten voor teamleiders
 • [Gebruikers] Nieuwe pagina: Gebruikers > Extra Leerlinginformatie

 • [Lessentabel] Lessentabel importeren is nu mogelijk

 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling Details: gesuggereerde week bij Toevoegen/Vervangen is verbeterd
 • [Lessenverdeling] Schoolfunctie Teamleider kan lessenverdeling doen
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling filteren op team mogelijk

 • [Lessenverdeling] Saldo-informatie wordt getoond bij lessenverdeling

 • [Schoolstructuur] Afdeling kan één of meerdere teams bevatten

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Contracten: Vestigingsnaam veroorzaakt geen fout meer bij importeren/bijwerken contracten
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): Bij toevoegen zijn contract en geplande les nu verplicht
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: van een gastdocent (van een andere vestiging) wordt nu het correcte team weergegeven
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): bij filter op sectie nu ook niet-selectieleden in beeld die op een les van de sectie staan
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie roostermaker krijgt geen onterechte foutmelding meer bij toevoegen in Sectieverdeling (details)
 • [Pakketkeuze] Dupliceren keuzeformulier is weer mogelijk
 • [Pakketkeuze] Verwijderen keuzeformulier is weer mogelijk
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: Melding "Onverwachte fout" bij selecteren statistiek-knop opgelost

04-05-2017

1.10.5

Opgeloste problemen

 • [Gebruikersbeheer] Handmatig nieuwe gebruiker toevoegen werk weer
 • [Gebruikersbeheer] Controle op gebruikers aanmaken werkt weer correct bij gebruik hoofdletters
 • [Gebruikersbeheer] Foutmelding bij gebruiker toevoegen is verholpen als de eerste invoer een fout bevatte
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling details: knop 'vervangen' werkt weer
 • [Login/Security/Rechten] Gebruikers: admin met schoolfuncties formatiebeheerder mag weer naw-gegevens wijzigen
 • [Login/Security/Rechten] Prognoses: teamleider zonder rechten voor Overgangsadviezen bewerken krijgt geen foutmeldingen meer
 • [Pakketkeuze] Admin mag akkoord-vinkje bij pakketkeuzes weer uizetten
 • [Portalinterface] Gebruiker hoeft niet meer opnieuw in te loggen bij rechtenprobleem tijdens laden van een pagina

02-05-2017 

1.10.4 

Opgeloste problemen:

 • [Onderwijs] De onderwijsvraag wordt nu in alle schermen berekend op 2 decimalen nauwkeurig
 • [Schoolstructuur] Roostergroepen: verversingsproblemen bij mentorgroep en veld mentor(en) verholpen
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: Tabblad Projectinstellingen beschikbaar gemaakt tot inkijken
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker heeft nu juiste rechten in scherm Afdelingen
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker met lessenverdeling bewerken mag sectie(uren)verdeling doen
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: mag nu mededelingen aanmaken/wijzigen
 • [Leerlingen] Wijzigen afdelingsdeelname: optie #uit wordt niet meer getoond

20-04-2017

1.10.3

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Onderwijsvraag bij koppeling wordt weer correct getoond
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): foutmelding bij schoolfunctie Sectieleider verholpen
 • [Gebruikersbeheer] Gebruikers: synchroniseren van gebruikers haalt niet langer de rol weg
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker mag nu ook tijdvakken aanmaken in het portal
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker kon onterecht geen secties activeren/de-activeren in project
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker mag nu ook het tabblad sectieleider bij schoolfuncties zien
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker heeft nu voldoende rechten om lessen te koppelen in het portal
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: het icoontje voor snelkoppeling naar Dossier is verwijderd
 • [Pakketkeuze] Import keuzepakketten: samenvattingsregels worden nu automatisch weggefilterd
 • [Formatie] Schoolfunctie Roostermaker: foutmelding bij openen Geplande Groepen (details) is verholpen
 • [Formatie] Sectieleider ziet niet langer de formatievelden bij Lessenverdeling Details

19-04-2017

1.10.2

Opgeloste problemen:

 • [api] Schoolfunctie roostermaker: kon onterecht niet filteren op team bij contracten
 • [api] Schoolfunctie roostermaker mocht onterecht geen Instroomleerlingen plaatsen
 • [api] Schoolfunctie roostermaker kon onterecht correctie lesvergoeding bewerken
 • [api] Rol Keuzepakket Wijzigen geeft geen recht meer op (de-)accorderen, dat mag alleen de decaan
 • [formatie] Lesvraag was niet zichtbaar bij Geplande groepen
 • [formatie] Deeltijdverlof: bij uitzetten handmatige berekening werd omvang pas berekend na verversen scherm
 • [gebruikers] Geboortedatum toevoegen bij aanmaken gebruiker levert nu geen foutmelding meer op
 • [gebuikers] Geboortedatum is nu door de formatiebeheerder bewerkbaar
 • [lessenverdeling] Lessenverdeling (details): foutmelding bij keuze voor Sectie verholpen
 • [onderwijs] Geplande lessen: kon onterecht geen decimaal invoeren bij lesvraag handmatig
 • [pakketkeuze] Nieuw/gewijzigde keuzeformulieren worden weer opgeslagen
 • [roosters] Detailweergave afspraak (roosters) is de afkorting van de dag niet langer in het Engels

14-4-2017

1.10.1

Opgeloste problemen:

 • Geplande lessen lesuren op handmatig kunnen nu weer leeggemaakt worden
 • Formatiebeheerder had geen recht op op het bekijken van het veld TeachingLevel.
 • Het toevoegen van een keuze keuze mislukte met "Intern probleem".

13-04-2017

1.10.0

Zie ook Update Desktop 3.8 en Portal 1.10

Verbeteringen:

 • [api] Snelheidsverbetering bij verscheidene API-aanvragen door portalinterface
 • [api] Snelheidsverbetering bij algemene rechtencontrole
 • [formatie] Snelheidsverbetering voor schoolfunctie Formatiebeheer (school) bij het werken met Geplande Groepen
 • [formatie] Snelheidsverbetering bij Sectieverdeling (details)
 • [formatie] CSV export: de samenvattingsregels worden nu meegenomen
 • [formatie] Formatiekaarten: link naar handleiding pagina aangepast
 • [importeren] CSV import: niet relevante kolommen worden automatisch verborgen
 • [interface] Snelheidsverbetering bij laden/verversen portalinterface
 • [interface] Snelheidsverbetering door parallel opvragen van gegevens in de portalinterface
 • [keuzeformulier] Snelheidsverbetering bij Keuzeformulieren
 • [leerlingen] CSV import: nieuwe leerlingen importeren bij Leerlingen > Overzicht (mits als gebruikers aanwezig)
 • [leerlingen] Eenvoudig wijzigen van de stamklas Leerlingen > Overzicht
 • [leerlingen] Huidig scherm afdelingsdeelname hernoemen naar Overzicht
 • [lessenverdeling] Snelheidsverbetering in Lessenverdeling
 • [lessenverdeling] Een les voor 0 uur wordt verborgen bij de lessenverdeling
 • [pakketkeuze] Snelheidsverbetering bij Keuzepakketten waar ook onnodig keuzeformulieren werden geladen
 • [pakketkeuze] Snelheidsverbetering voor schoolfunctie Decaan bij werken met keuzeformulieren en pakketkeuzes
 • [pakketkeuze] Snelheidsverbetering bij scherm Keuzepakketten
 • [pakketkeuze] CSV import: Import optie voor Qompas toegevoegd bij Keuzepakketten
 • [personeel] CSV import: Contracten kunnen worden geïmporteerd (mits als gebruikers aangemaakt)
 • [personeel] CSV import: Verloven kunnen geïmporteerd worden
 • [leerlingen] Eenvoudig leerling van afdeling wisselen bij Leerling > Overzicht

Opgeloste problemen:

 • [api] Schoolfunctie Roostermaker heeft nu voldoende rechten voor uitvoeren nieuwe Groepen en lessen scherm
 • [formatie] Foutmelding verholpen bij overnemen saldo vorig jaar voor nieuwe docenten
 • [gebruikers] Gebruikers bekijken werkte alleen wanneer Gebruikers wijzigen ook aan stond
 • [importeren] CSV import: Probleem bij openen bestand mededeling opgelost
 • [leerlingen] Schoolfunctie Leerlingadministratie kreeg foutmelding bij plaatsen leerling in afdeling
 • [leerlingen] Stamklasindeling in portal wat onterecht bewerkbaar bij "desktop leidend"
 • [leerlingen] Schoolfunctie roostermaker kon onterecht geen stamklasindeling wijzigen
 • [pakketkeuze] Pakket vorig jaar overnemen: foutmelding verholpen bij ontbrekend vorig schooljaar
 • [pakketkeuze] CSV export: Pakketkeuze export schrijft kolomkoppen weer goed weg
 • [pakketkeuze] Oude stamklas wordt niet meer als nummer getoond in het scherm pakketkeuze van een afdeling
 • [personeel] Sectieverdeling: filteren op graadsgebied toont nu ook juiste graadsinzet bij docent


29-03-2017

1.9.0

Zie ook Update Portal 1.9

Verbeteringen:

 • [Formatie] Teamleider kan de formatiekaarten bekijken van zijn/haar teamleden
 • [Formatie] Formatie Planning (nieuw): optie Boeking van planning naar onderhoud
 • [Formatie] Bij Aanstellingen > Verloven is nu tekstueel zichtbaar of het om een jaarverlof of deeltijdverlof gaat
 • [Formatie] Formatie Planning (update): Layout verbeteringen
 • [Formatie] Formatie Uitbreiding (update): Layout verbeteringen
 • [Formatie] Formatie Inzet Nevenvestigingen (update): Layout verbeteringen
 • [Formatie] Formatie Planning: Tooltips voor de berekening van lesruimte en taakruimte
 • [Formatie] Formatie Planning: Huidig taaksaldo (taakruimte - inzet taken) zichtbaar

Opgelost probleem:

 • [API] Kleine snelheidsverbetering doorgevoerd in het portal

22-03-2017

1.8.2

Opgeloste problemen:

 • [onderwijs] Foutmelding verholpen bij het verwijderen van de laatste geplande groep
 • [personeel] CSV import: er kunnen nu 2 aanstellingen voor één docent worden geïmporteerd
 • [leerling] BIj het handmatig aanmaken van een nieuwe afdelingsdeelname werden de opleiding en het profiel niet opgeslagen

09-03-2017

1.8.1

Opgeloste problemen:

 • [formatie] Van een bestaande taaktoekenning is het niet meer mogelijk de docent of de taak te wijzigen
 • [importeren] CSV import: Kolom stamnr werd onterecht verborgen bij import pakketkeuzes uit Magister
 • [importeren] CSV import: De import mislukte wanneer er een regel was met een lege waarde bij bijvoorbeeld leerlingcode of docentcode
 • [onderwijs] Geplande groep was soms niet correct te verwijderen
 • [pakketkeuze] Bij pakketbrieven afdrukken ontbrak de mogelijkheid om het leerlingnummer te plaatsen
 • [pakketkeuze] Bij pakketbrieven afdrukken worden pakketdeel labels met spaties weer goed weergegeven
 • [rechten] Keuzepakketten: De rechten "Keuzepakket bekijken/wijzigen hele portal" werken weer

06-03-2017

1.8.0

Zie ook: Update Portal 1.8

Verbeteringen

 • [formatie] Totaalregels voor Formatie Saldo, Lesuursaldo en gemiddelde lessentabel toegevoegd
 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: geboortedatum d-m-jjjj wordt nu ook geaccepteerd
 • [importeren] Bij CSV-imports worden zoveel mogelijk kolommen voorgeselecteerd op basis van de kopregel
 • [importeren] Na het uitvoeren van een import wordt de betreffende pagina ververst
 • [importeren] CSV import verwijdert automatisch de extra kolomkop
 • [interface] Optie Open Handleiding (rechts op de navigatiebalk) start nu direct de relevante pagina op de handleiding
 • [interface] De naam van de portalpagina wordt nu weergegeven in het tabblad van de browser
 • [interface] Enkele klik op checkbox geeft nu ook de vraag of bewerken moet worden ingeschakeld
 • [onderwijs] Geplande groepen: Nieuwe optie Groepen naar verwachting (in bulk toevoegen en verwijderen van groepen o.b.v. verwacht aantal groepen)
 • [onderwijs] Geplande groepen: Een geplande groep zonder lessenverdeling, koppeling, of afwijkend aantal lesuren wordt nu zonder bevestiging verwijderd
 • [onderwijs] Geplande groepen: Nieuw pop-up scherm bij het verwijderen van groepen, waarin informatie over lessenverdeling, koppelingen, afwijkend aantal lesuren en roostergroepen wordt getoond.
 • [onderwijs] Geplande groepen (details): toont informatie over koppelingen, aangepaste lessentabel en roostergroep
 • [onderwijs] Geplande groepen (details): handmatig geplande groep verwijderen
 • [pakketkeuze] Nieuwe mogelijkheid klassikale vakken in een keer toe te voegen
 • [pakketkeuze] CSV import pakketkeuzes: opmerking kan nu ook worden geïmporteerd
 • [pakketkeuze] Het geleid kiezen van een pakketkeuze geeft nu een waarschuwing bij annuleren
 • [pakketkeuze] Het scherm Keuzeformulier bewerken geeft een waarschuwing bij annuleren en de mogelijkheid tot opslaan
 • [personeel] CSV import: aanstellingen (planning en onderhoud) kunnen geïmporteerd worden
 • [personeel] CSV import: Persoonlijke budgetten kunnen geïmporteerd worden
 • [schoolstructuur] CSV import: Keuzes en pakketdelen kunnen geïmporteerd worden

Opgeloste problemen:

 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: controle toegevoegd op het uniek zijn van het SomUUID
 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: foutief geslacht bij nieuwe gebruiker houdt synchronisatie bestaande gebruikers niet meer tegen
 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: lege geboortedatum houdt import niet meer tegen
 • [lessentabel] CSV export: de kolomgroepering (in dit geval de afdelingen) wordt nu ook weggeschreven
 • [lessentabel] Wanneer een geplande groep betrokken was bij een les met een afwijkend aantal lesuren (t.o.v. de lessentabel) dan werd dit niet weergegeven
 • [onderwijs] Een roosterproject met één vestiging selecteert weer automatisch deze vestiging
 • [pakketkeuze] Bij het invoeren van meerdere opleidingen bij één leerling wordt bij de totalen per vak de prognose verdeeld over de opleidingen
 • [pakketkeuze] Selectie afdeling kon soms niet werken bij projecten met één vestiging
 • [pakketkeuze] De snelkoppeling keuzepakket (Decaan) is niet meer zichtbaar bij leerlingen
 • [pakketkeuze] Bij kopiëren van schooljaar wordt het keuzeformulier niet meer gekoppeld aan het nieuwe schooljaar
 • [pakketkeuze] Filteren op leerlingnummer en naam werkt weer
 • [pakketkeuze] Schoolfunctie Decaan heeft geen onterechte dupliceer-knop meer
 • [pakketkeuze] CSV export: de kolomgroepering wordt nu ook weggeschreven
 • [personeel] De kolom Code was soms te smal
 • [prognoses] Filter van opleiding bij Prognoses details werkt weer
 • [rechten] Het recht Ouderavondbeheer staat nu onder 'Wijzigen' i.p.v. onder 'Bekijken'

07-02-2017

1.7.10

Opgeloste problemen:

 • Gebruikers: de kleine verversknop ververst nu ook het filter op 'gearchiveerd'
 • Bij schoolstructuur > afdelingen werkt de sorteerfunctie bij jaarlaag nu
 • Schoolfuncties > Mentoren: sortering op mentorgroep werkt nu
 • Bij verwijderen prognose uit afdeling is de waarschuwing hersteld dat een keuzepakket verloren kan gaan
 • Bevoegdheid bijwerken kan nu ook bij Bevoegdheden in plaats van alleen bij Bevoegdheden (details)
 • Portalinrichting > Keuzes: Keuzes en Pakketdelen zijn weer zichtbaar
 • Dupliceren van keuzeformulieren werkt weer correct
 • Datumveld bij keuzeformulier aanmaken/dupliceren hersteld
 • Gebruikers: gebruikerstype en wachtwoord worden weer overgenomen bij toevoegen nieuwe gebruiker
 • Roosterproject toevoegen o.b.v. bestaand project geeft geen foutmelding meer

02-02-2017

1.7.9

Verbeteringen:

 • [onderwijsvraag] Geplande groepen: wijzigen sectie/vaktype/rekenmethode kan nu in bulk
 • [API] Ondersteuning voor talkrequests?familyMemberSomUUID=...
 • [formatie] Omvang van persoonlijk budget recht instelbaar maken bij Projectinstellingen
 • [formatie] Formatiesfunctie uitbreiden met nieuwe rekenmethode schijven
 • [formatie] Nieuwe formatiefunctie toeslag lesoverschot
 • [formatie] Nieuwe formatiefunctie max les
 • [formatie] schoolfunctie Formatiebeheerder geeft nu rechten voor bevoegdheden
 • [interface] Een <enter> na een invoer zorgt voor opslag

Opgeloste problemen

 • [interface] Snelkoppelingen overgangsadvies voor teamleiders is verwijderd
 • [prognoses] Prognoses van 55% worden niet meer weergegeven als 55,00000000001
 • [prognoses] Prognoses: annuleren van het aanmaken van een prognose laat een prognose met 0% staan
 • [leerlingen] In het scherm Roostergroepindelingen wordt stamklas oud nu correct weergegeven

05-01-2017

1.7.8

In deze versie vindt u een aantal aanpassingen bij aanstellingen. We hebben deze wijzigingen voor u op een rij gezet op het Update aanstellingen 1.7.8 en we nodigen u van harte uit dit te lezen.

Ook vindt u twee nieuwe schermen in het portal bij Onderwijs > Keuze-aanbod: Graadgebied en Lesvergoeding.
 

Verbeteringen:

 • Onderhoudsaanstellingen hebben nu een salarisveld
 • Onderhoudsaanstellingen kunnen nu ingevoerd worden met wtf
 • Bij een aanstelling kan nu een functiecategorie (DIR, OP, OOP) worden toegevoegd
 • Planningsaanstelling houdt rekening met een start- en eindtijd
 • Nieuw scherm bij Onderwijs→ Keuze-aanbod: Graadsgebied. Het graadsgebied is te bewerken per vak op afdeling
 • Nieuw scherm bij Onderwijs→ Keuze-aanbod: Lesvergoeding. De lesvergoeding is te bewerken per vak op afdeling
 • Verbeterd in diverse schermen: naast de rij wordt ook de kolom opgelicht bij mouse-over
 • Bij aanstellingen is een betere controle bij de invoer van een start- en einddatum
 • Lokalen toevoegen in het portal is weer mogelijk
 • Nieuwe standaarprognose plaatsen geeft geen foutmelding meer
 • Import keuzepakketten uit SOMtoday geeft nu correcte standaard scheidingsteken op
 • Teamleiders krijgen bij prognoses geen foutmelding meer bij filteren op mentorgroep
 • Roostermakers krijgen bij teams geen foutmelding meer
 • Roostermakers krijgen bij het openen van de Portalconnector geen foutmelding meer
 • Het recht om vestigingen te bewerken is nu gekoppeld aan de applicatiebeheerder
 • Het afdelingsprecentage voorspellen bij Geplande groepen werkt nu correct
 • Een gebruiker met bevoegdheid kan nu hernoemd worden
 • Een gebruiker met 'opmerking voor roostermaker' kan hernoemd worden
 • Een gebruiker met gespreksblokkade kan hernoemd worden
 • Standaardprognoses geeft waarschuwing als er naar meerdere projecten wordt geprognostiseerd
 • Het handmatig wijzigen van het aantal klokuren voor lesverlichting bij een startersregeling werkt weer
 • Een formatiebeheerder kan geen gegevens meer zien van andere school
 • Bij prognoses is het mogelijk het plaatsen naar voorkeur te annuleren

15-12-2016

1.7.7

Interne aanpassingen voor het opvragen van ouderavondgesprekken om de snelheid en betrouwbaarheid van het portal te verbeteren.

14-12-2016

1.7.6

Verbeteringen:

 • Sectieverdeling: Het bewerken van uren is weer mogelijk
 • Lessenverdeling: De opbouw van het scherm is sneller gemaakt
 • Geplande groepen: De formatiebeheerder en roostermaker mogen weer geplande groepen bewerken
 • Geplande groepen: Er zijn meerdere groepen te selecteren bij het verwijderen van geplande groepen
 • Ouderavond: Ouders ziet alleen nog de ouderavond(en) waar gespreksmogelijkheden voor hen zijn
 • Ouderavond: De snelkoppeling bij een ouder voor de ouderavond werkt nu correct
 • Ouderavond: Een gearchiveerde ouderavond is niet meer zichtbaar voor ouders
 • Ouderavond: Het verwijderen van een gespreksaanvraag door ouder in portal verwijdert nu ook de opmerking voor de docent
 • Ouderavond: Een gezinsloze ouder kan geen ouderavond meer selecteren
 • Ouderavond: De ingeroosterde gesprekken voor ouders worden nu gesorteerd op datum en starttijd
 • Ouderavond: Het aanvragen van gespreksmogelijkheden wordt nu bijgehouden in een portal-log
 • Takenverdeling: Een teamleider krijgt bij het bewerken van urenaantallen geen foutmelding meer
 • Dossiers: Een teamleider krijgt geen foutmelding meer bij selecteren van een werknemer in het dossier
   

01-12-2016

1.7.5

Verbeteringen:

 • Er is een nieuw tabje Lesvergoeding (bij Schoolstructuur > Keuze-aanbod) voor het eenvoudig invullen van de lesvergoeding
 • Opmerkingen van ouders voor de roostermaker vanuit SOMtoday zijn nu zichtbaar in het portal.
 • Het scherm Takenverdeling werkt weer naar behoren
 • In de bewerkmodus bij Takenverdeling wordt 'Taakinzet' en 'Saldo' weer automatisch bijgewerkt
 • Toegekende taken bij docenten met andere hoofdvestiging worden nu in rood aangegeven
 • Er is een nieuw scherm Bevoegdheden voor het eenvoudig invullen van bevoegdheden
 • Bij het koppelen van geplande lessen worden groepen nu onthouden
 • Bij de gebruiker admin is het niet meer mogelijk om de rol te ontnemen of het wachtwoord te wissen
 • In het scherm Lessenverdeling is de kolom roostergroep toegevoegd
 • Er zit een snelheidsverbetering in het scherm Lessenverdeling
 • De foutmelding bij het invoeren van een vakantie die buiten het schooljaar valt is verbeterd.
 • Een teamleider kan bij Dossiers alleen nog zijn eigen teamleden selecteren
 • In het scherm Lessentabel wordt nu correct horizontaal gesorteerd op tijdvak

25-11-2016

1.7.4

Opgeloste problemen:

 • Het aantal leerlingen van een klassikaal vak bij Geplande Groepen wordt nu correct berekend
 • Decanen kunnen Keuzepakketten weer openen
 • Negatieve taakuren bij Takenverdeling zijn weer in te voeren
 • Roostercodes mogen nu ook hoofdletters bevatten
 • Lokalen kunnen nu ook via het portal verwijderd worden
 • Lessenverdeling (details) signaleert nu docenten die niet gelieerd zijn aan de vestiging van de les
 • Voor de "admin"-gebruiker kan geen externe authenticatie meer worden aangezet, noch kan deze worden gearchiveerd
 • Start- en einddatum verspringen niet meer bij het toevoegen of bewerken van een mededeling
 • Teamleiders en mentoren kunnen prognoses weer bewerken
 • De bevoegdheidsstatistieken bij Lessenverdeling werken weer correct
 • Wederom hebben we diverse verversingsproblemen opgelost

16-11-2016

1.7.3

Opgeloste problemen:

 • Het portal gaat weer goed om met versie 3.1 van Zermelo Desktop als het om Formatie gaat
 • De link op de pagina Lessenverdeling naar de details van een geplande les werkt weer correct
 • Teamleiders kunnen de pagina Contracten weer openen
 • Formatiebeheerders en sectieleiders kunnen weer zonder foutmelding een vervangende lestoekenning toevoegen
 • De prognoses op de pagina Instroom zijn weer te bewerken
 • Mededelingen zijn niet meer een dag te vroeg zichtbaar
 • Verscheidene verversingsproblemen zijn opgelost

14-11-2016

1.7.2

Opgeloste problemen:

 • De gebruikerspagina werkt bijna weer naar behoren. Wel ontbreekt de telling van het aantal gebruikers nog
 • Contracten kunnen wederom verwijderd worden, ook als de docent aan een sectie verbonden is
 • De formatiebeheerder kan weer Takenverdeling per team doen zonder foutmeldingen

10-11-2016

1.7.1

Opgeloste problemen:

 • Bij keuze-aanbod is het nu mogelijk om te sorteren
 • Sorteren bij geactiveerde secties werkt weer
 • De totale standaardprognose wordt nu rood gekleurd indien meer dan 100%
 • Bij het openen van dossier van één van de teamleden krijgt teamleider geen foutmelding meer

9-11-2016

1.7.0

Zie Update Desktop 3.6 en Portal 1.7.

13-10-2016

1.6.12

Voor de single-sign-on pilot met SAML 2.0 of ADFS:

 1. De tijd tussen de servers van Zermelo en de servers van de school mag nu 10 minuten verschillen.

6-10-2016

1.6.11

Opgeloste problemen:

 1. Voor sommige lessen, waaronder degene weggeschreven met Zermelo Desktop 3.4 of eerder, werden groepen en lokalen niet getoond.

5-10-2016

1.6.10

Opgeloste problemen:

 1. In versie 1.6.9 werden niet altijd de afdelingen meer getoond bij groepen.
 2. In versie 1.6.9 werkte de iCal functionaliteit niet meer.

4-10-2016

1.6.9

Interne aanpassingen voor het opvragen van roosters om de snelheid en betrouwbaarheid van het portal te verbeteren.

30-9-2016

1.6.8

Enkele interne verbeteringen om het opsporen van fouten in het portal makkelijker te maken.

27-9-2016

1.6.7

Verbeteringen:

 1. De nieuwe ouderavond-functionaliteit in SOMToday op het gebied van opmerkingen voor de roostermaker wordt nu ondersteund.
 2. Enkele kleine aanpassingen op het gebied van performance en stabiliteit van het portal.

23-9-2016

1.6.6

Verbeteringen:

 1. Op een flink aantal plekken is filteren gerepareerd of verbeterd.
 2. Het activeren van taken werkt weer.
 3. Mededelingen kunnen weer worden verwijderd.
 4. Het toevoegen van gebruikers, teams, en ouderavonden werkte tijdelijk niet meer. Dit is verholpen.

19-9-2016

1.6.5

Verbeteringen:

 1. Ouders/verzorgers met een lange gebruikersnaam (van meer dan 15 tekens) kunnen nu in een gezin worden geplaatst.
 2. Een storing bij een andere partij waar we mee koppelen via LDAP heeft nu minder invloed op de stabiliteit van het portal.
 3. Verdere aanpassingen om de stabiliteit van het portal bij grote drukte te verbeteren.

15-9-2016

1.6.4

Performanceverbeteringen om de grotere drukte op het portal op te vangen.

13-9-2016

1.6.3

Een gebruikte component is vervangen door een nieuwere versie, om herhaling van de storing van vanochtend te voorkomen.

5-9-2016

1.6.2

Nieuwe mogelijkheden:

 1. Er is ondersteuning toegevoegd voor lesuurnamen, in plaats van dat er alleen nummers worden getoond. Hier is Zermelo Desktop 3.5.1 voor nodig.

Verbeteringen:

 1. Onterechte foutmelding na filteren op rol bij wijzigen rol / gebruikerstype / externe authenticatie. Archiveren en terugplaatsen kan nog steeds een melding geven.
 2. Iemand met het recht op 'eigen lessen' of 'gerelateerd' krijgt geen onterechte foutmeldingen meer door snelbrowsen.
 3. Roosteroverzicht Afdelingen toont nu alleen lessen van de bijbehorende afdeling.

23-8-2016

1.6.1

Een paar kleine interne aanpassingen.

17-8-2016

1.6.0

Nieuwe mogelijkheden:

 1. [formatie] Persoonlijk budget: kleur van cel geeffectueerd graag rood (teveel) of geel (te weinig) kleuren t.o.v. totaal
 2. [gebruikers] Kioskmodus voor het portal waar leerlingen hun rooster kunnen opzoeken
 3. [interface] Nieuwe menustructuur voor portal 1.6.
 4. [interface] Pagina Contractparameters verwijderd, onderdelen ondergebracht bij Overzicht en Formatie Planning
 5. [interface] Eerste kolom (code) wordt in ieder scherm vastgezet
 6. [interface] Gebruikers met een schoolfunctie hebben nu snelkoppelingen op hun dashboard
 7. [koppeling] Koppeling SOM voor leerlingen, docenten en ouders (pilot)
 8. [roosters] Snel browsen toevoegen aan rooster Portal
 9. [roosters] Nieuwe roosteroverzichten: Klasroosters en lokaalroosters
 10. [roosters] ICS export voor roosters
 11. [schoolfuncties] Schermpje voor uitloggen toont nu ook schoolfuncties.
 12. [schoolfuncties] Het is nu mogelijk om voor een aantal schoolfuncties in te stellen dat ze bepaalde taken niet mogen uitvoeren.

Verbeteringen:

 1. [formatie] Bij het veld indiensttreding werd niet gecontroleerd op geldigheid datum
 2. [formatie] Dossier afdrukken toonde docentafkorting bij Straat en Functiecategorie
 3. [pakketkeuze] Ingeleverd (vinkje) wordt verwijderd als de decaan het pakket handmatig wijzigt
 4. [prognoses] Prognoses: waarschuwing toegevoegd bij verwijdering prognose met vakkenpakket
 5. [roosters] Lesuur is nu zichtbaar bij afspraken, mijn lessen en welkom pagina

14-7-2016

1.5.7

 1. De API versie 2 geeft weer net zoals voorheen de details van een gebruiker terug bij het aanpassen ervan. Het aanpassen werkt ook weer correct.
 2. Het is nu weer mogelijk om een gearchiveerde gebruiker te hernoemen.

13-7-2016

1.5.6

 1. Het probleem van 1.5.5 over de foutmeldingen is als het goed is nu wel volledig opgelost.

4-7-2016

1.5.5

De afgelopen weken doken een aantal mysterieuze problemen op waardoor sommige gegevens niet gewijzigd konden worden door teamleiders of door decanen. Na een paar keer proberen lukte het vaak wel. We hebben een gebruikte component geüpdatet en het probleem lijkt opgelost.

23-06-2016

1.5.4

Verbeteringen:

 1. [formatie] Scherm Personeel > Taakbeheer > Geactiveerde Taken is per taak uitgebreid met: de totale inzet, aantal docenten en resterend saldo o.b.v. budget.
 2. [formatie] Scherm Personeel > Taakbeheer > Taaktoekenningen geeft bij groeperen op taakgroep een subtotaal
 3. [gebruikers] Importeren van gebruikers met meer dan één rol werkt nu weer
 4. [gebruikers] Importeren van gebruikers geeft een waarschuwing als een gebruiker reeds gearchiveerd is
 5. [pakketkeuze] Statistiekscherm gaf een foutmelding wanneer de betreffende afdeling geen Keuzes op Afdeling had.

13-06-2016

1.5.3

Verbeteringen:

 1. [api] Het opvragen van afdelingen is nu sneller
 2. [formatie] Contract is nu in één keer te verwijderen in portal
 3. [formatie] Kolommen "Uit spaarpot" en "Totaal" van plaats verwisselen bij Persoonlijke budgetten
 4. [formatie] Dubbel contract in portal aanmaken niet meer mogelijk
 5. [gebruikers] Toevoegen van reeds gearchiveerde gebruiker geeft nu een foutmelding
 6. [interface] Het gebruik van de "vorige" knop in browser op de iPad werkt nu weer
 7. [pakketkeuze] In Keuzepakkettenscherm is de totaalregel per vak nu prognostisch ipv absoluut
 8. [pakketkeuze] Samenvattingsregel leerlingaantallen bij pakketkeuze nu correct uitgelijnd
 9. [pakketkeuze] Pakketoverzicht: Keuzes werden gesorteerd op omschrijving i.p.v. op code
 10. [pakketkeuze] Vrijstellingen worden niet langer meegeteld bij totalen in pakketkeuze
 11. [prognoses] Inrichting stamklasindeling portal: termen zijn nu desktop leidend en portal leidend
 12. [prognoses] Op het scherm groepsindeling wordt nu ook de prognose voor een leerling getoond en de totalen worden prognostisch geteld
 13. [roosters] Opvragen rooster leerling werkt nu weer correct bij openen portal op een tablet

26-05-2016

1.5.2e

Verbeteringen:

 1. [formatie] De schoolfunctie sectieleider kon een foutmelding geven bij het controleren van de rechten
 2. [formatie] Bij afsluiten van formatiebeheer (via Zermelo Desktop/Client) kon u een foutmelding krijgen dat gegevens niet naar het portal weggeschreven konden worden.

25-05-2016

1.5.2

Nieuwe mogelijkheden

 1. [schoolfunctie] Er is een nieuwe schoolfunctie Sectieleider (zie: Schoolfuncties_OUD)
 2. [mail] Mail wordt nu verzonden via onze eigen servers. 

Verbeteringen:

 1. [prognose] Invoeren van een opleiding bij overgangsadvies werkte niet meer
 2. [formatie] Beschikbaarheden (dagen/dagdelen) waren ook bewerkbaar als er niet gekozen was voor handmatig

19-05-2016

1.5.1

Verbeteringen:

 1. [pakketkeuze] Bij het importeren van pakketkeuzes (csv) kwam er een onterechte een foutmelding en werd de import afgebroken
 2. [formatie] Bij het toevoegen van een persoonlijk budget zijn de handmatige velden standaard niet meer bewerkbaar
 3. [formatie] In het overzicht dossier kon een verkeerd aantal dagen en dagdelen worden getoond
 4. [formatie] Bruto klokuren worden nu correct afgerond en zonder decimalen getoond.
 5. [roosterweergave] Wijzigingen deze week toonde kolom docent als java-tekst

12-05-2016

1.5.0

Informatie over de nieuwe mogelijkheden kunt u vinden op: Update Portal 1.5

Nieuwe mogelijkheden:

 1. [nieuw] Keuzepakketten importeren in het portal (csv)
 2. [nieuw] Het bewerken van prognoses van instroom en/of nieuwe leerlingen
 3. [nieuw] Nieuwe schoolfunctie leerlingadministratie
 4. [export] CSV export: voorstel bestandsnaam is nu afhankelijk van het venster
 5. [export] CSV-export: ook de statistieken bij keuzepakketten zijn nu te exporteren naar csv
 6. [formatie] Bij Aanstellingen werd de schaal en trede van het contract niet getoond
 7. [formatie] Slimmer zoeken op code/naam bij het toevoegen van een contract
 8. [gebruikersbeheer] Bij het importeren van gebruikers worden de tips duidelijker weergegeven
 9. [interface] Laatst gekozen vestiging in portal wordt nu onthouden
 10. [interface] Nieuwe icoontjes voor import / export / diagram
 11. [interface] Op meerdere plaatsen in het portal wordt nu de naam van de vestiging getoond ipv de afkorting
 12. [pakketkeuze] Bij Extra voorwaarden wordt nu ook gefilterd op aan de afdeling gekoppelde keuzes
 13. [schoolstructuur] Afdelingen kunnen nu in het portal worden hernoemd

Verbeteringen

 1. [api] Foutmelding bij het zoeken op UUID van gebruikers via API
 2. [export] CSV export gebruikt nu standaard weer een puntkomma als scheidingsteken (ipv TAB)
 3. [export] CSV export: Opslaan van bestand met gebruik Internet Exporer
 4. [formatie] Salarisinformatie (Schaal + Trede) nu zichtbaar bij aanstellingen
 5. [formatie] Filters in het scherm Personeel > Contracten werken nu wel
 6. [formatie] Filteren bij taken en taaktoekenningen werkte niet altijd goed
 7. [formatie] Dossier: nevenvestiging toonde een intern ID ipv afkorting van de vestiging
 8. [import] Importwizard gebruikers toonde verkeerde icoon (toevoegen/bijwerken) als de gebruikerscode hoofdletters bevat
 9. [interface] Nieuwe filtering toont geen nieuwe objecten, en laat verwijderde objecten nog zien
 10. [ouderavond] Appointment type 'talk' wordt nu vertaald naar 'gesprek' in welkom scherm docenten
 11. [pakketkeuze] Automatische selectie vestiging (als er maar één vestiging is) werkt niet bij pakketkeuze
 12. [pakketkeuze] Oranje kleur bij extra voorwaarde in keuzeformulier klopte niet altijd.
 13. [pakketkeuze] Na aanpassen doelgroep bij keuzeformulier werden in het formulier de beschikbare keuzes niet direct bijgewerkt
 14. [pakketkeuze] Rechtsklik op een lege cel bij Pakketkeuzes toonde een leeg menu
 15. [prognoses] Filteren op leerlingnummer bij Prognoses in het Portal is gemaakt
 16. [schoolstructuur] De namen van groepen op afdelingen konden onterecht hoofdletters bevatten

14-4-2016

1.4.3

Verbeteringen:

 1. [pakketkeuze] Keuzepakketten afdrukken toont weer de stamklasnaam en niet alleen het ID.
 2. [pakketkeuze] Afdeling wordt weer getoond bij Mijn Keuzepakket leerling.
 3. [pakketkeuze] Door leerling ingeleverd keuzepakket wordt niet meer leeg getoond aan decaan.
 4. [export] Onterechte spaties worden niet meer meegenomen in de CSV-export.
 5. [export] CSV-export van formatie-inzet nu ook geschikt voor Excel 2013.
 6. [pakketkeuze] Keuzes in extra voorwaarden van een keuzeformulier die verder niet op het keuzeformulier voorkomen leiden niet meer tot een foutmelding bij invoer door leerlingen.
 7. [afdelingsdeelname] Nieuwe leerling kan weer correct toegevoegd worden bij Afdelingsdeelname.
 8. [rechten] Schoolfunctie decaan geeft geen recht meer om keuzeformulieren te wijzigen.

Nieuwe mogelijkheden:

 1. [pakketkeuze] Het pakketoverzicht na invullen van een keuzeformulier biedt de mogelijkheid keuzes te laten weergeven op volgorde van invullen (per pakketdeel).
 2. [pakketkeuze] De uiterste inleverdatum keuzeformulier wordt rood wanneer deze verstreken is.
 3. [pakketkeuze] Pakketkeuzes afdrukken levert nu op alle pagina's een koptekst met kolomnamen .
8-4-2016
 1. [ouderavond] In sommige gevallen kon het opvragen van gespreksaanvragen erg langzaam zijn. Het was soms zo langzaam dat er een time-out optrad en dat er een aantal schermen niet konden starten. Dit probleem is nu opgelost.

07-04-2016

1.4.2

Een nieuwe mogelijkheid:

 1. [nieuw] De teamleider kan de stamklasindeling wijzigen voor zijn afdelingen, zie Indelen in stamklassen

Een aantal verbeteringen:

 1. [afdelingsdeelname] Afdelingsdeelname toevoegen kan nu alleen voor gebruikers met het type leerling
 2. [afdelingsdeelname] De waarde van stamklas oud kon soms verdwijnen (Let op! Eenmalige fix is weghalen en terugplaatsen van het schooljaar bij een project)
 3. [export] CSV-export: het scherm Keuzepakketten kan nu ook geexporteerd worden naar een csv-bestand
 4. [export] CSV-export: fout bij exporteren Aanstelling en Persoonlijk Budget opgelost
 5. [export] CSV-export: kolommen worden nu onder de juiste kolomkop geplaatst
 6. [export] CSV-export: bij een csv-bestand van keuzepakketten werden niet alle velden meegenomen
 7. [ouderavond] Kolom "Opmerking van de roostermaker" verbergen voor ouders in scherm Mijn gespreksaanvragen in het portal
 8. [pakketkeuze] Term 'Overigen' voor keuzes zonder type is hernoemd naar 'Overige keuzes'
 9. [pakketkeuze] Het scherm Keuzeformulieren waarschuwt voor niet-gekoppelde keuzes aan een afdeling in een keuzeformulier
 10. [pakketkeuze] Leerlingen kunnen een keuzeformulier niet meer invullen als er niet-gekoppelde keuzes aan een afdeling op staan
 11. [pakketkeuze] Het dropdownmenu in Keuzeformulieren dupliceren toonde geen portalprojecten achter de afdelingen
 12. [pakketkeuze] Bij het afdrukken van pakketkeuzes wordt nu standaard ook de afdeling getoond
 13. [pakketkeuze] De knoppen Toevoegen/Verwijderen op de pagina Keuzes zijn weer zichtbaar voor decanen
 14. [rechten] De schoolfunctie Roostermaker geeft nu recht op het bewerken van Keuzes op Afdeling
 15. [rechten] De schoolfunctie Roostermaker kan nu keuzes toevoegen/verwijderen/bewerken
 16. [rechten] De schoolfunctie Decaan kon onterecht het type wijzigen van een keuze
 17. [schoolstructuur] Rechtsklik op een lege cel bij Keuzes op Afdeling toonde een leeg menu
 18. [schoolstructuur] Het scherm Keuzes op Afdeling waarschuwt voor niet-gekoppelde keuzes op afdelingen op keuzeformulieren

30-3-2016

1.4.1

 1. Het opvragen van leerlingen op een afdeling kon in sommige gevallen erg lang duren.
 2. In sommige gevallen kon er een foutmelding optreden bij het bewerken van een gebruiker.
 3. De bug die was opgelost in 1.3.13 (101% bij prognoses) zat er per abuis weer in.

23-3-2016

1.4.0

Informatie over de nieuwe mogelijkheden kunt u vinden op Update Desktop 3.3 en Portal 1.4.

Er is ook een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd en een aantal problemen opgelost:

 1. Het is nu mogelijk om het rooster af te drukken op A6 formaat (voor in de agenda bijvoorbeeld)
 2. Portal zonder decaan-licentie heeft nu ook tab Keuzes bij Beheer > Schoolstructuur
 3. Meer opties bij afdrukken keuzepakketten
 4. Vakken binnen pakketdeel in Pakketoverzicht worden nu alfabetisch gesorteerd
 5. Pakketoverzicht afdrukken geeft waarschuwing bij te kleine letters in Internet Explorer
 6. Op het pakketoverzicht van een leerling kan zichtbaar worden gemaakt of het pakket geaccordeerd is (of niet)
 7. Toelichting ouderavond wordt verborgen voor ouders als er geen toelichting is
 8. Bevestiging versturen gespreksaanvragen en opmerkingen
 9. Een admin-gebruiker kan zichzelf niet meer gemakkelijk archiveren
 10. Teamleden worden niet meer als nummer weergegeven als geen (hoofd)vestiging
 11. ''Handtekening decaan'' vervangen door ''Handtekening vertegenwoordiger school'' bij printen pakketbrief vanuit portal
 12. Niet gebruikte kolommen worden verborgen voor ouders in scherm Mijn gespreksaanvragen in het portal
 13. Keuze of pakketdeel zonder Naam is niet meer mogelijk
 14. Het afdrukken van een rooster waarbij niet op alle dagen lessen staan werkt nu goed.
 15. Toevoegen afdelingsdeelname zonder percentage wordt beter afgevangen
 16. Uitleg bij Opruimen/archiveren verwijst naar de juiste knop en geeft goede uitleg.
1.3.13
 1. De percentages voor prognoses telden in sommige gevallen op tot 101%.

25-2-2016

1.3.12

 1. Voor decanen/roostermakers: bij het aanmaken of bewerken van een keuzeformulier werd het type van een keuzemoment sinds 15-2-2016 getoond in het Engels. Ook was het gedrag bij het aanpassen niet altijd correct. Deze problemen zijn opgelost.

18-2-2016

1.3.11

 1. Filter op dagen bij Afspraken werkt weer in alle gevallen.

15-2-2016

1.3.10

 1. Nieuwe lessen (en activiteiten) worden nu wel in het welkom dashboard op het portal bij de wijzigingen getoond.
 2. Het type van een keuze kan nu wel op verplicht of splitser gezet worden in Internet Explorer.
10-2-2016
 1. Aanpassing van de API waardoor Zermelo Desktop weer correct de stamklas-oud kan inlezen.

8-2-2016

1.3.8

 1. Melding toegevoegd wanneer door (bulk)prognose van 0% een ingevuld keuzeformulier zou worden verwijderd
 2. Het aanmaken van teams gaf een foutmelding

4-2-2016

1.3.7

 1. Volgorde van teamleiders/-leden/-gastleden op teampagina nu alfabetisch, ook bij bewerken.
 2. Het opvragen van de keuzepakketten voor een (grote) lijst leerlingen is nu sneller.
 3. Link naar Portal release notes (klik op versie nummer)
 4. Het portal berekent nu zelf de startersvergoeding en het persoonlijk budget. Handmatige berekening is standaard uitgeschakeld.
 5. Als er geen geboortedatum bij een docent staat, wordt standaard alleen het basisbudgetrecht uitgerekend.
 6. Pakketten bekijken per formulier is niet meer mogelijk om verwarring te voorkomen.
 7. Het portal rekent beschikbaarheid (dagen en dagdelen) uit op basis van de aanstelling.
 8. Staffelfuncties zijn bewerkbaar in het portal
 9. Bij het importeren van Gebruikers kan ook de keuze voor LDAP ja/nee meegenomen worden

26-01-2016

1.3.6k

 1. Leerlingen zien nu hun keuzepakket correct weergegeven als ze op de pagina Mijn Keuzepakket klikken op "Pakket bekijken".
 2. Teamleiders krijgen geen foutmelding meer als ze de pagina Overgangsadvies openen.

21-1-2016

1.3.6i

 1. Bij het bekijken van een rooster op zondag wordt nu de correcte week aangegeven boven het rooster. Dit was eerst per abuis de vorige week, wat verwarring kon opleveren. De datum boven de dag was altijd al correct.

19-01-2016

1.3.6

 1. Keuzepakketten: U kunt nu voor alle geselecteerde leerlingen het keuzepakket van vorig schooljaar overnemen in de nieuwe afdeling. Zie: Keuzepakketten bekijken en bewerken.
 2. Keuzepakketten: U kunt nu voor alle geselecteerde leerlingen in één keer een keuzevak toevoegen aan of verwijderen uit het keuzepakket.
 3. Keuzepakketten: U kunt nu een overzicht van absolute en/of prognostische aantallen per vak per pakketdeel in beeld brengen en afdrukken middels de knop Statistieken.
 4. Keuzepakketten: U kunt nu voor alle geselecteerde leerlingen in één keer het pakketoverzicht afdrukken met daarop ruimte voor de handtekening van ouder/verzorger.
 5. Keuzepakketten: In het overzicht wordt nu ook de nieuwe stamklas van een leerling getoond in een aparte kolom.
 6. Keuzepakketten: In het overzicht vindt u nu onder de tooltip per keuzevak het aantal leerlingen dat het keuzevak gekozen heeft per pakketdeel, zowel in absolute als in prognostische getallen.
 7. Keuzepakketten: Verwijderen van een keuzevak of pakketdeel vraagt nu eerst om een bevestiging.
 8. Voor gebruikers met alleen leesrechten zijn de knoppen voor bewerken niet meer zichtbaar bij Keuzevakken.
 9. Bij invullen van het keuzeformulier worden opties nu consequent alfabetisch getoond.
 10. Afdrukken van het overzicht van keuzepakketten werkt weer.
 11. Keuzeformulier bewerken: Bij het wijzigen van het keuzetype tussen verplicht en minmax verdwijnt de opvolgerkeuze niet meer.
 12. Het toevoegen van een nieuw keuzeformulier geeft geen foutmelding meer bij het ontbreken van een minimum prognose.
 13. U krijgt nu een waarschuwing als u een keuzevak of pakketdeel wilt verwijderen dat in gebruik is in een keuzeformulier.
 14. Gespreksmogelijkheden worden weer automatisch geladen.
 15. Docent met recht 'Gespreksaanvragen bekijken' op 'gerelateerd' ziet nu niet meer 'Mijn gespreksaanvragen' (het tabblad voor ouders).
 16. De lijst op de pagina Ouderavond > Gesprekken met mij (voor een docent) is niet meer gegroepeerd per leerling.
 17. De telling van gesprekken voor een ouderavond is nu ook correct bij groepering per leerling.
 18. De pagina's Mijn Rooster en Mijn Lessen zijn niet meer zichtbaar voor ouders.
 19. Gebruikers: Het groene vinkje bij wachtwoord wordt uitgegrijsd als LDAP aanstaat.
 20. Gebruikerstype wijzigen geeft na filteren op rol geen foutmelding meer.
 21. De naam van een rol is nu niet meer te bewerken. Dit leidde voorheen namelijk tot een foutmelding.
 22. Gebruikers: Hernoemen naar reeds bestaande gebruikersnaam geeft nu duidelijke foutmelding.
 23. De eerste klik tijdens het bewerken van vestigingen op de pagina Roosterprojecten levert geen foutmelding meer.
 24. Kolom "email" wordt nu gevuld bij Beheer > Schoolfuncties > Mentoren.
 25. Bij het aanmaken van een nieuw wachtwoord is de gebruikersnaam niet meer hoofdlettergevoelig. (Sommige browsers vullen het veld automatisch in, wat tot problemen leidde.)
 26. Een wachtwoord toegekend door de admin-gebruiker mag nu ook bijzondere tekens bevatten. (Dit blokkeerde het inloggen.)
 27. De standaardrollen worden weer netjes teruggegeven door de API, waardoor een foutmelding in Zermelo Desktop wordt voorkomen.
 28. Bij het importeren van gebruikers werkt nu ook de kolom "geslacht" correct: een waarde beginnend met m, M levert het geslacht man, v of V levert vrouw.

18-12-2015

1.3.5

 1. De weergave van de niveaus op de rollen pagina is weer correct.
 2. Bij het klikken op "bewerken" voor een reeds ingeleverd keuzeformulier wordt nu direct het overzicht getoond.
 3. Bij pakketkeuzes die "verplicht" zijn geworden bij een kies x van y optie (omdat er niets te kiezen is) staat nu een toelichting.
 4. Er is op een aantal plekken sortering toegevoegd.
 5. Het bekijken van afdelingsroosters werkt nu weer voor alle scholen.
 6. Er wordt nu gecontroleerd of een docent niet per ongeluk naar zijn eigen vestiging wordt gedetacheerd.
 7. Het was gedurende de dag korte tijd niet mogelijk om afdelingen te selecteren in het pakketkeuze scherm.

17-12-2015

1.3.4

 1. Overal wordt nu het correcte weeknummer getoond (kon fout gaan bij week 43).
 2. Er kon een fout optreden op de pagina "Mijn Rooster".
 3. OOP en admin gebruikers kunnen nu weer mededelingen zien in de app.
 4. Het wissen van wachtwoorden van gebruikers werkt weer.

15-12-2015

1.3.3

 1. Het zoeken op personen bij het bekijken van roosters werkt weer goed en is nu gebruiksvriendelijker.
 2. Het aanmaken en verwijderen van teams gaat nu helemaal goed.
 3. Bij het bekijken van een ingevuld keuzeformulier werd bij op "Terug" klikken de laatste keuze tweemaal getoond.
 4. Er is niet langer een licentie voor formatiebeheer nodig om teamleiders aan te maken.
 5. De nevenvestigingen zijn nu zichtbaar bij het contract en bij de teams.
 6. Er kon een fout optreden bij het toevoegen van een verloftype.
 7. Er kon iets misgaan op de keuzepakketten pagina waardoor er geen afdeling meer gekozen kon worden.

14-12-2015

1.3.2

 1. Het bewerken van mededelingen door medewerkers voor de eigen school of voor het hele portal werkt weer als voorheen.
 2. Voor personen die geen rechten hebben om alle mededelingen op het hele portal te bekijken en die geen medewerker zijn wordt het scherm Roosters > Mededelingen niet meer getoond.
 3. De tekst bij de verschillende niveaus van het bekijken of bewerken van mededelingen is verduidelijkt.
 4. Geen foutmeldingen meer op de Tokens pagina.
 5. Het is nu mogelijk om een leerling uit een afdeling te verwijderen ook als deze leerling deelneemt aan groepen.
 6. De afdeling #uit wordt nu genegeerd bij het controleren van de deelnames aan een schooljaar.
 7. Voor vestigingen zonder naam wordt nu de afkorting getoond op je pagina Beheer > Portal > Roosterprojecten.

10-12-2015

1.3.1

In de loop van de dag zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 1. De koppeling met SOMtoday voor de ouderavonden (het inlezen van de gesprekken) werkt weer als voorheen.
 2. Aanpassingen voor mededelingen zodat voor OOP deze in het portal en in de app weer getoond worden.
 3. Bij het publiceren van roosters vanuit Zermelo Desktop kon er een "timeout" melding komen. Het portal reageert nu vele malen sneller op het verzoek wat Zermelo Desktop deed en alles moet nu weer goed werken. De oorzaak was een les met daarin bijzonder veel leerlingen.
 4. Mensen met het recht "mededelingen bekijken" op "hele portal" zien nu weer alle mededelingen op het Welkomscherm en in de app.
 5. Het versturen van wachtwoorden geeft nu geen foutmeldingen meer.

10-12-2015

1.3.0

Gedurende de dag zijn er een aantal bugs opgelost die te maken hadden met de nieuwe portalversie.

9-12-2015

1.3.0

Informatie over de nieuwe mogelijkheden kunt u vinden op Update Desktop 3.2 en Portal 1.3. Er zijn ook een aantal bugs opgelost.


16-11-2015

1.2.7

Opgeloste problemen

 1. Wanneer een ouder via het Portal bij een gespreksaanvraag koos voor een Extra lang gesprek, werd dit niet onthouden.


28-10-2015

1.2.6

Opgeloste problemen

 1. Bij het toevoegen van een ouderavond werden ook onterecht de gearchiveerde projecten weergegeven.
 2. Dubbelkikken op een niet aangevraagd project gaf een foutmelding bij ouderavonden

Verbeteringen:

 1. [ouderavonden] U kunt nu aangeven of ouders een opmerking voor de roostermakers mogen opgeven
 2.  [ouderavonden] U kunt nu aangeven of ouders een extra lang gesprek (dubbel gesprek) mogen aanvragen

1-10-2015

1.2.5

Opgeloste problemen:

 1. Het was als ouder in bepaalde gevallen mogelijk om voor een ouderavond één gesprek teveel aan te vragen.

29-9-2015

1.2.4

Opgeloste problemen:

 1. Op verschillende plekken kon bij het aanpassen van een datum deze op één dag verder komen te staan.

Verbeteringen:

 1. Bij het invullen van een keuzeformulier worden nu de volledige namen van opties in de extra voorwaarden getoond, in plaats van de afkortingen.
 2. In de keuzeformulier-editor en in de editor voor extra voorwaarden worden nu de volledige namen van de opties getoond.
 3. Bij het bewerken van het keuzeformulier wordt nu een waarschuwing gegeven als er geen startpunt is ingesteld.
 4. In het keuzepakketten scherm is de opmerking bij een leerling nu beter leesbaar voor de decaan.
 5. Het is nu niet meer nodig om gebruikers extra rechten te geven voor "schoolstructuur bekijken" voordat ze afdelingsroosters kunnen zien.
 6. Het opvragen van afdelingsdeelnames is sneller geworden.

17-9-2015

1.2.3

Voor beheerders:

 1. In FireFox kon een foutmelding tevoorschijn komen bij het aanmaken van een ouderavond.
 2. Op de loginpagina staat nu een mededeling dat het portal niet wordt ondersteund op Microsoft Edge.
 3. Het overlappen van lessen wordt alleen berekend op het moment dat een rooster getoond moet worden; het opvragen van een grote lijst met afspraken is daardoor een stuk sneller geworden.
 4. Bij het bekijken van details van overlappende lessen worden de statusicoontjes nu bij de correcte les getoond.

16-9-2015

1.2.2

Voor beheerders:

 1. Het is niet meer nodig om gebruikers ook rechten voor "schoolstructuur" te geven zodat ze roosters van afdelingen kunnen bekijken.
 2. Gebruikers die alleen maar "ouder" zijn worden niet meer getoond op de "Rooster van gebruikers" pagina.

15-9-2015

1.2.1

Opgeloste problemen:

 1. Bij het openen van het scherm "Afspraken" kon een foutmelding tevoorschijn komen.
 2. Er kon een foutmelding optreden bij het doorlopen van een keuzeformulier.
 3. Het aanmaken en kopiëren van keuzeformulieren werkt weer.
 4. De controles op een dubbele code of extra gebruikersnaam waren incorrect en konden onterecht aangeven dat iets dubbel was. Ook is een foutmelding op dit gebied verduidelijkt.

14-9-2015

1.2.0

Verbeteringen:

 1. Het portal is sneller geworden.
 2. Bij de roosterweergave kon soms de tijd gedeeltelijk wegvallen.
 3. Een 2e keer naar het mededelingenscherm gaan via een andere route in het menu kon een foutmelding geven.
 4. Er verschijnt nu een duidelijke foutmelding bij invoer van te veel tekens bij Opmerking voor roostermaker of docent bij het aanvragen van een ouderavondgesprek.
 5. Het is nu duidelijker dat de code op de Koppel app pagina maar 1x te gebruiken is en hoe je hem kunt vernieuwen.
 6. Het afdrukken van een roosters is verbeterd. Het gaat nu direct in plaats van via een extra afdrukvoorbeeld en de dagen worden nu getoond. Tevens worden lessen niet meer te breed als er veel docenten deelnemen aan een les of vergadering.
 7. Het is nu mogelijk om het rooster van een gehele afdeling te bekijken. Deze optie is alleen zichtbaar als u voldoende rechten heeft.

Pakketkeuze:

 1. Keuzeformulier invullen: knop 'Opslaan en later verder gaan' is toegevoegd en de melding bij het tussentijds verlaten is verduidelijkt.
 2. De toelichting bij het invullen van het keuzeformulier is verbeterd.
 3. Keuzeformulier invullen: de opties staan nu ook bij een splitser onder elkaar in plaats van naast elkaar.

Voor beheerders:

 1. Het importeren van gebruikers is verbeterd.
 2. Het toevoegen van een gebruiker zonder code is niet meer mogelijk.
 3. Mededelingen in het portal waren aan een vestiging van een gearchiveerd roosterproject te hangen.
 4. Het is nu mogelijk de remote help te starten vanuit het portal.
 5. Mailadressen worden nu met kleine letters opgeslagen en verwerkt.
 6. De API is nu toegankelijk voor andere webapplicaties (via CORS).
 7. Het is nu mogelijk om eenvoudig gebruikers als docent/leerling of ouder aan te merken.

Keuzeformulier bewerken:

 1. De layout van het scherm is verbeterd.
 2. Er zit een veel hoger maximum aan de lengte van een toelichting bij een keuze.
 3. Het scherm rechtsboven geeft aan of er problemen zijn gevonden in het formulier.
 4. Keuzeformulier doorlopen kan nu ook – zonder op te slaan – vanuit het scherm Bekijken/bewerken met de 'play'-knop.
 5. U krijgt een waarschuwing als u een keuzeformulier dat al gepubliceerd is gaat bewerken.

7-9-2015

1.1.12

In het geval dat er twee lessen tegelijkertijd geroosterd zijn met een kleine overlap worden nu beide lessen correct getoond.

3-9-2015

1.1.11

We hebben een aanpassing aan de rechtencontrole gedaan, wat tot gevolg kan hebben dat bij het opzoeken van het rooster van een gebruiker de volgende melding tevoorschijn komt: "U heeft alleen rechten om het rooster van uzelf of uw eigen kinderen te bekijken en ... is niet als kind van u bekend in het systeem." Als u deze melding onterecht krijgt kunt u het beste even opnieuw inloggen. Als dit niet werkt kunt u contact opnemen met de school.

De reden voor deze melding is dat voor de gebruiker het recht om roosters te bekijken voor één of meer onderwerpen op "gerelateerd" staat. Dit niveau betekent op dit moment dat ouders alleen het rooster van hun kinderen kunnen bekijken, en als het niet om een kind gaat wordt deze melding getoond.

In het geval van een leerling die alleen een aantal zaken van zijn eigen lessen mag bekijken hoort de permissie ingesteld te staan op "eigen". We hebben dit voor de scholen waar we dit fout zagen gaan dit al aangepast. Als dit nog niet gebeurd is kan de beheerder dit zelf doen.

25-8-2015

1.1.8

Opgeloste problemen:

 1. Het was niet altijd mogelijk om met het mailadres in te loggen.
 2. Bij het door de beheerder aanpassen van gegevens van een gearchiveerde gebruiker werd in de foutmelding niet getoond wat de gebruiker was waar het om ging. Dat was bij het importeren van meerdere gebruikers nogal onhandig.

24-8-2015

1.1.7

Opgeloste problemen:

 1. Bij het afdrukken van een rooster werd bij "voetafdrukken" van verplaatste lessen per abuis de inhoud soms ook afgedrukt. Deze les was daardoor niet meer te onderscheiden van een les die gewoon doorging.

19-8-2015

1.1.6

Opgeloste problemen:

 1. Bij het importeren van de lijst met gegevens bij het scherm Gebruikers importeren kon het importeren misgaan nadat er gesorteerd was in de tabel met te importeren gegevens. In dat geval konden gegevens van gebruikers door elkaar gehusseld worden. Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat het mailadres van de ene persoon bij een andere persoon kwam te staan. Bijzonder verwarrend.
 2. Als iemand wel gebruikers mocht bekijken maar geen adressen kon toch het huisnummer zichtbaar worden. Bij de rest van het adres ging het goed, dat werd niet getoond.

15-8-2015

1.1.5

Opgeloste problemen:

 1. In sommige gevallen werkte het zoeken op roosters van andere personen nog niet optimaal.
 2. Als de beheerder een nieuwe gebruiker aanmaakte kwam deze niet direct in de lijst met gebruikers terecht.

14-8-2015

1.1.4

Opgeloste problemen:

 1. Het opzoeken van roosters voor andere personen werkt weer. Vanaf 1.1.3 konden gebruikers die geen rechten hadden voor gegevens van alle ander personen geen persoon meer selecteren bij Roosteroverzichten > Roosters van gebruikers. Nu kunnen deze gebruikers weer zoeken op afkorting/leerlingnummer.
 2. Op de beheerderspagina voor gebruikers kon een foutmelding optreden bij het verversen van de gegevens. Dit gebeurde alleen als er eerder al gefilterd was.
 3. Lessen met een groot aantal docenten zijn nu beter zichtbaar in de roosterweergave.
3-8-2015

Deze versie biedt een aantal nieuwe mogelijkheden voor beheerders. Tevens zijn enkele problemen opgelost.

Nieuwe mogelijkheden:

 1. Het is nu mogelijk om in te stellen dat ouders de roosters van hun kinderen kunnen bekijken. Het aanmaken van ouders en gezinnen gaat op dit moment nog via de ouderavondmodule. Zie Werken met ouders en gezinnen.
 2. Roosterprojecten kunnen nu gearchiveerd worden.
 3. Gebruikers kunnen nu hernoemd worden. Dit is handig als er een tijdelijke afkorting of leerlingnummer is gebruikt of als er een docentafkorting hergebruikt moet worden.
 4. Eerder gearchiveerde gebruikers kunnen nu teruggeplaatst worden. Het archiveren is tevens overzichtelijker geworden.
 5. Er is een optie toegevoegd aan de gebruikerspagina waarmee gebruikersaccounts die niet meer nodig zijn gearchiveerd kunnen worden. Zie Toevoegen en verwijderen gebruikers.
 6. In het menu rechtsboven is nu te zien welke rollen de huidig ingelogde gebruiker heeft. Dit maakt het makkelijker om eventuele problemen met rechten op te lossen.
 7. Het importeren van gebruikers en gebruikersgegevens is verbeterd. Het is nu mogelijk om het scheidingsteken en de codering te specificeren. Tevens worden alle velden uit de tabel ondersteund.
 8. Het is nu ook mogelijk adresgegevens van gebruikers te bekijken in het portal.
 9. Het filteren op verschillende schermen werkt nu beter en veroorzaakt geen rare problemen meer met het bewerken van de gegevens.
 10. De roosterkoppeling met Itslearning heeft de pilot fase verlaten.

Opgeloste problemen:

 1. Als een gebruiker zonder admin rechten op de gebruikerspagina een gebruiker aanklikte kon er een foutmelding getoond worden. Deze was overigens onschuldig.
 2. Het is nu niet meer mogelijk een gebruiker aan te maken met meer rechten dan u zelf heeft, behalve als u het adminrecht bezit.
 3. Als u de mogelijkheid heeft om mededelingen voor andere vestigingen te bekijken dan toont de software correct een lijst met roosterprojecten om uit te kiezen.
 4. De naam van de afdeling wordt nu correct getoond in het scherm "Leerlingen".
 5. Het is nu niet meer mogelijk om gebruikers aan te maken met een code die vreemde tekens bevat. Deze tekens konden op verschillende plekken tot problemen leiden.

26-6-2015

Er zijn een aantal problemen opgelost:

 1. Bij het aanmaken van mededelingen werd de einddatum per abuis geïnterpreteerd als "tot" in plaats van "tot en met".
 2. Een aantal componenten hebben nu een minimale grootte zodat ze zichtbaar blijven op smalle schermen.
 3. Een aantal taakbalken krijgt nu scroll-knoppen als het scherm smal is.
 4. Er wordt geen foutmelding meer getoond bij het voor de tweede keer openen van de mededelingenpagina. Wel zijn er nog teveel rechten nodig om deze pagina probleemloos te bekijken, hier zijn we mee bezig.
 5. Een aantal foutmeldingen is duidelijker geworden, voornamelijk deze die te maken hadden met het verwijderen van objecten.
 6. Het afdrukken van keuzepakketten toont nu dezelfde kolommen als op het scherm. Tevens wordt dezelfde sortering aangehouden. Ook is er een aanpassing gedaan aan de verwerking van vreemde tekens.

15-6-2015

Er zijn een aantal problemen opgelost:

 1. Het in Zermelo Desktop sluiten van het scherm Formatie-inzet kon een foutmelding geven door incorrecte response van het portal.
 2. Decanen met beperkte rechten kunnen nu ook geleid kiezen gebruiken in het portal.
 3. Decanen of andere personen die alleen leesrechten hebben kunnen nu een afdeling selecteren.
 4. Het systeem toonde een foutmelding bij het klikken op een staffelfunctie (formatiebeheer) die nog niet was ingesteld.
10-6-2015Zie Releaseblad Portal 1.1.
01-04-2015

Nieuw release van het portal met voornamelijk kleine bugfixes.

Expand
title6 bugfixes
 1. [mededelingen] Tekst van een mededeling mag nu meer dan 1000 tekens zijn, het nieuwe maximum is 10.000.
 2. [ouderavond] (pilot gebruikers) Als er geen maximaal aantal gesprekken was opgegeven kregen ouders een foutmelding bij het aanvragen.
 3. [rechten] Recht 'Keuzepakketten bewerken' was ten onrechte nodig om de keuzepakketten te bekijken
 4. [rechten] Gebruikers kunnen weer hun eigen rollen bewerken (als ze niet meer rechten door zouden krijgen)
 5. [rechten] Portal Connector in de Zermelo Desktop kan nu ook nieuwe docenten aanmaken in het portal zonder dat er rechten voor formatie nodig zijn.
 6. [structuur] Schooljaar in portal: einddatum schooljaar kan niet meer voor begindatum liggen


Expand
title2 improvements
 1. [pakketkeuzes] Hoofdmenu is hernoemd van Keuzepakketten naar Pakketkeuzes
 2. [pakketkeuzes] Het submenu is hernoemd van Beheer naar Keuzeformulieren
 3. [ouderavond] (pilot gebruikers) De benodigde rechten voor organisatie van ouderavond zijn gestroomlijnd


24-03-2015

Nieuw release van het portal. Belangrijkste verandering is de toevoeging van een stamklas oud veld bij leerlingen in het pakketkeuze overzicht.

Expand
title6 bugfixes
 1. [ouderavond] (pilot gebruikers) Ouderavond verwijderen uit portal werkte niet meer
 2. [ouderavond] (pilot gebruikers) Gesprekkenlijst ouders kon niet worden gefilterd op 'geopend' en 'gepubliceerd'.
 3. [pakketkeuzes] Bewerken van extra voorwaarden in keuzeformulier heeft nu scrollbars bij veel keuzevakken
 4. [pakketkeuzes] Knop 'invullen' kon verdwijnen in overzicht Keuzepakketten. Dit is nu opgelost.
 5. [pakketkeuzes] In het overzicht Keuzepakketten konden regels verspringen na bewerken. Dit is nu opgelost.
 6. [technisch] Het portal negeert nu onbekende JSON-properties zodat de Zermelo Desktop nightly-builds compatible blijven met portals van scholen.


Expand
title5 Improvements
 1. [pakketkeuze] In het overzicht Keuzepakketten is de Stamklas oud nu zichtbaar
 2. [pakketkeuze] Bewerken van keuzepakketten terwijl schrijfbeveiliging aanstaat geeft nu een waarschuwing
 3. [pakketkeuze] Keuzeformulier invullen: naam leerling staat nu in beeld
 4. [ouderavond] (pilot gebruikers) Gespreksaanvragen: opmerking bewerken wordt nu aangegeven
 5. [ouderavond] (pilot gebruikers) Uitbreiding functionaliteit ouderavond-module


...